کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نشکستنی ...

    

              

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳