کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیر ...

       

     

      

    

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳