کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

عجیب ...

         

             

     

            

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳