کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیوانه ...

          

        

          

          

  ( عکس از خانم مینا )

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩٢