کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بی قرار ...

       

             

     

   

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳