کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

اعجاز ...

         

                 

         

                      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳