کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

التماس ...

       

                       

      

       

(عکس از Noura)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳