کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

اگر ...

         

                     

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳