کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مرز ...

          

          

         

                   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢