کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیر و دور ...

       

             

          

      

(عکس از Marty Hadding)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳