کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

ماه تاب ...

         

           

     

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢