کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

محبّت ...

         

                

           

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢