کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

زمستان ...

            

                

      

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢