کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بُردن ...

           

               

        

                

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢