کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بیش ...

         

                

     

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢