کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شمیم ...

            

                   

       

              

(عکس از Dona Yamazaki)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢