کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

حرف ...

           

                            

          

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢