کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سنگ ِ صبور ...

                

                       

      

                

(عکس از John Batho )

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢