کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دور ...

       

              

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢