کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

عید ...

           

                     

        

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢