کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

اذان ...

            

               

           

              

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٢