کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

درس ...

              

         

        

                     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩٢