کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

کاش ...

                       

                        

       

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢