کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سر در گم ...

              

                           

                      

         

(عکس از Erwin Blumenfeld)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢