کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

معرفت ...

         

      

           

            

            

(عکس از بث اکرمن)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢