کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

غرق ...

         

              

        

       

(عکس از Alain Laboile)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٢