کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دیر و زود ...

          

               

      

       

          

           

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢