کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

پیر ...

            

                

             

       

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢