کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مُعجزه ...

           

          

       

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢