کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

نام ...

         

               

      

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢