کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خواب ...

         

             

      

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢