کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دست ...

             

                   

           

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢