کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

مقصد ...

           

                   

           

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٢