کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

سکوت ...

                  

            

               

                  

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٢