کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

قرار ...

         

            

       

       

(عکس از pawel matys)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢