کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

باش ...

         

             

       

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢