کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شباهت ...

           

            

        

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢