کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شاید ...

        

 

      

            

                 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢