کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

بهار ...

          

         

     

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢