کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

شب و روز ...

              

               

        

             

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢