کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

هندسه ...

                    

                     

           

            

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٢