کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

خوب ها بد ها ...

           

 

       

             

                   

(منبع عکس مشخص نیود)

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢