کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

آتش ...

          

                  

             

                       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢