کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

اتّفاق ...

            

             

        

     

(عکس از Manuel Álvarez Bravo)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢