کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تو ...

 

 

 

          

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥