کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

یار ...

        

                   

           

               

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤


تیره ...

       

            

            

         

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤