کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

تو ...

         

        

       

         

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤