کتاب ِ هیچ ...

هیچ و باز هم هیچ ...

دام ...

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩٦


تو ...

 

 

 

          

     

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٥


تو ...

         

        

       

         

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱ دی ۱۳٩٤


یار ...

        

                   

           

               

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٤


تیره ...

       

            

            

         

 

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳٩٤


قنوت ...

         

      

              

            

 عکس از  Con Tanasiuk 

 

،   

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩۳


آگهی ...

               

                               

           

         

              

 .

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳


درمان ...

               

                       

 

        

(منبع عکس مشخص نبود)          

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳


خیالباف ...

    

      

   

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


تقصیر ...

    

      

    

   

(عکس از Hegel Jorge )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


مشق ...

      

       

    

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


حقیقت ...

     

         

    

     

(عکس از Mirjam Appelhof )

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


بهار ...

    

          

 

    

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


شاهد ...

     

         

           

     

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


شراب ...

        

           

             

    

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


کاش ...

      

       

   

   

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


نشکستنی ...

    

              

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳


دیر ...

       

     

      

    

        

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


عجیب ...

         

             

     

            

       

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


بی قرار ...

       

             

     

   

         

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


اعجاز ...

         

                 

         

                      

      

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳


تو ...

         

            

    

          

(منبع عکش مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳


خالی ...

         

              

          

          

(منبع عکس مشخص نبود)

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳